priestor na oslavu bratislava

V letnch mesiacoch si mete posedie na terase. Chalupy a chaty z naej ponuky znes vetko od bujarch veierkov po pokojn posedenia. Opustte sce ruch hlavnho mesta, no naalej zostanete v Malch Karpatoch, na dosah a v bezprostrednom okol Bratislavy. Prevdzkovate webu www.hostiny.sk, spolonos Sisteo, s.r.o, IO 48142913 spracovva na tomto webe cookies potrebn pre fungovanie webovch strnok a na analytick ely. Predretaurciou je k dispozcii ajparkovanie. Kapacitne vieme usadi 70-80 lud v hlavnej asti, 30 lud v salniku a 20 lud na tulnej terase. Od mench rodinnch poseden, firemnch kolen a po vie svadby (do 150 ud) s vm nae priestory k dispozcii s plnm vybavenm a prstupom na internet. Ponkame netradin miesto na svadbu v okol Bratislavy s atmosfrou krovskho hodovania. Njdete tu bohat vber npojov a jedl slovenskej ako aj modernej kuchyne. Rodinn a skromn oslavy pri ktorejkovek prleitosti narodeniny, vroia, krstiny, promcie alebo rozlky so slobodou pre vs radi pripravme v Krone Svt Jur. i ide o narodeniny, Valentn, promcie, alebo akkovek in prleitos - kad z nich treba oslvi. Balknska 114, 85110 Bratislava - Rusovce. i u mte zujem organizova konferenciu, kolenie, svadbu alebo chcete oslvi vznamn udalos v kruhu svojich blzkych, radi pre Vs pripravme nae priestory. K dispozcii je retaurcia alebo vnna pivnica, kde vaka nmu profesionlnemu cateringu vtisnete svojej akcii nezabudnuten punc gastronomickho zitku. Pretajte si viac informcii tu. Vytvorili dokonal miesto s carom vidieckej romantiky a to vsetko s laskou a respektom k ludovej architekture. Svadby, oslavy a vroia kadho druhu nm skruj vedn ivot! Ak cookie zakete, vae predvoby nebudeme mc uloi. Viac.. Spolonos Sisteo, s.r.o., so sdlom Svtoplukova 20, 90201 Pezinok, IO 48142913 pouva na tejto webovej strnke sbory cookies, ktor s tu pouit za elom merania nvtevnosti webu, cielenia reklamy, prispsobenia zobrazenia webovch strnok www.hostiny.sk. 2023 Roman(a) 13C Oblano + Prida . Hadte priestor pre svadobn hostinu, teambuilding, firemn akciu, oslavu narodenn, krstn, zsnub alebo in event v okol Bratislavy? V mesiaci FEBRUR a MAREC mte u ns 10% ZAVU na oslavy konajce sa v tchto mesiacoch. Pouitie najkvalitnejch ingredienci, pri udran bench cien, vs prjemne prekvap. Retauran priestory Bratislava od realitiek aj od skromnch osb . . Kaviare a cukrre - multifunkn priestor pre rodiov a deti. Telefn: 02/20862411 info@kidshouse.sk. IO: 46 149 074 Moja dcra m 7 rokov a m hodiny bez mojej asti. Na kad 4 deti bude potrebn dospel dozor na stene, ktor bude ma bezplatn vstup. o je vak najdleitejie, priestory s dokonen a akaj u len na vau kreativitu. V roku 1995 zaala jeho rekontrukcia a prevdzku ako kolsk zvod retauranch sluieb zahjil 1. jla 1997. V najvom detskom centre na Slovensku na deti akaj bezpen certifikovan preliezacie zostavy, megamykavky, autoktik pre malch pretekrov, gulikov zna, trampolny a zna pre najmench. Pouvaj sa na zhromaovanie osobnch dajov pouvateov prostrednctvom analz, reklm a inho vloenho obsahu. Obchodn priestory 136,5 m. ZRUKOU KVALITY NAICH JEDL JE AJ NAJMODERNEJIA GASTROTECHNOLGIA A SKSEN TM KUCHROV. Prevdzkovate webu www.hostiny.sk, spolonos Sisteo, s.r.o, IO 48142913 spracovva na tomto webe cookies potrebn pre fungovanie webovch strnok a na analytick ely. Retaurcia & penzin Barnok u niekoko rokov poskytuje svojim zkaznkom pikov sluby. Na skok pri Bratislave sa nachdza naa prevdzka sdliaca v renesannom dome. Helium King je rodinn firma, ktor sa postar o to, aby sa vae detsk oslavy a prty konali bez problmov ! V retaurci si mete pochutna na slovenskch i medzinrodnch jedlch. This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Kdispozcii s 2 moderne zariaden miestnosti rozlinej vekosti vpriestoroch Grand Hotel Trenn. Ak hadte konferenn hotel v Bratislave, ste na sprvnom mieste. Sasou retaurcie je aj detsk ktik a salnik. retaurcia Modra, retaurcia Pezinok, retaurcia Bratislava, firemn akcie Bratislava, firemn akcie Pezinok, prenjom priestoru Pezinok, miesto na oslavu Pezinok, miesto na oslavu Modra, svadba Modra . Pouitie najkvalitnejch ingredienci, pri udran bench cien, vs prjemne prekvap. Vitamn Pub je vhodn na sledovanie portovch prenosov, rodiny s demi, i posedenie s priatemi. Priestor sa nachdza v prvej budove na prvom poschod arelu SM v Karlovej Vsi v Bratislave. Spoloensk priestory. Radi sa staneme miestom pre vau firemn akciu, veierok, prty, svadbu alebo narodeninov osla, Gurmnska retaurcia a kaviare Spirit s vnnou pivnikou v centre mesta ilina. Pred vstupom je aj maa terasa s monosou prleitostnho vyuitia po dohode. Prepojenm konferennho centra, skromnch salnikov a retaurcie Sv. A napokon ponkame monosti ubytovania v naom penzine, aby ste sa nemuseli zaobera ani spiatonou cestou. No uz nikdy viac aj sme odisli prec . Smrekov Koliba, to je vkusne zariaden retaurcia na udov ntu ako u babiky, ktor vo Vs vzbud pocit domova. Prte vyska nae nov obedov alebo veern menu, prpade si dohodn termn rodinnej oslavy, svadby, stukovej, alebo pracovnej konferencie. Mte pecilne poiadavky pri organizovanteambuildingu, alebo s len Vai kamarti nron? Okrem kvalitnch menu obedov pre Vs pripravme aj prjemn rodinn posedenia, firemn akcie, promcie, krstiny a o si budete ela k vaej maximlnej spokojnosti. Pouvame aj cookies tretch strn, ktor nm pomhaj analyzova a pochopi, ako pouvate tto webov strnku. Rozdvame rados. City Restaurant Prievidza sa nachdza na nmest v obchodnom dome Prior na 2 poschod. Pre menie alebo stredne vek oslavy mme miestnos skapacitou do 30 ud. Ak milujete domcu, i medzinrodn kuchyu, tu si prdete na svoje. Prevdzkovate webu www.hostiny.sk, spolonos Sisteo, s.r.o, IO 48142913 spracovva na tomto webe cookies potrebn pre fungovanie webovch strnok a na analytick ely. Toto je len krtky zoznam firemnch akci, pre ktor vm v Krone Svt Jur ponkame vynikajci catering, vnimon atmosfru a profesionlny prstup. V ponuke nechbaj ani priestrann penziny, v ktorch sa pohodlne vyspia desiatky osb. Ponkame vm chutn jedlo z naej retaurcie, prjemn obsluhu, skvel vna loklnych vinotk a profesionlnu starostlivos o naich zkaznkov. Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings. Pridaj k tomu kulinrsky zitok a u nikdy nebudete musie rozma, kam s na obed, i kde si zorganizova rodinn i firemn posedenie. Ubytovanie, parkovanie, terasa, detsk ktik, prijaten ceny, vzdialenos len 13 km od centra Bratislavy to vetko preduruje toto miesto na skvel akcie, na ktor nezabudnete. V Ponteo Activity Park sa v jedinenej forme spja mesto s prrodou, prca so zbavou, aktivita s relaxom. Tipy na najobbenejie detsk knihy za posledn rok, Boli sme, videli sme Vstava Harry Potter vo Viedni, Nuno-zbavna ou profesora Nikola experimenty na ivo pre malch a vekch. Tipy na vlety Bratislava a okolie - Prinies si mete vlastn tortu. - iadna as strnky neme by rozirovan, alebo reprodukovan bez predchdzajceho shlasu, Vo vaom prehliadai mte vypnut JavaScript, bez ktorho nebud mnoh asti Porady sprvne fungova. Priestory s vhodn aj na rzne spoloensk akcie napr: oslavy, svadby i promcie. Zmiestnosti sa d vyjs na zelen terasu, na ktorej je monos posedenia. Miesta na svadbu v Bratislave a okol. Huberta je mon zska kapacitu a 350 host. Kar, stretvka, rodinn oslava, narodeniny, krstiny ale aj akkovek firemn udalosti ako seminre, workshopy, konferencie, tlaov konferencie, i kongresy nie s pre ns cudzou zleitosou. Tyrovo nbreie 12 23. Technick vybavenie konferennch miestnost: dataprojektor, pltno, flipchart, wifi pripojenie na internet. je idelnym miestom na stretnutie s priatemi alebo obchodnmi partnermi a taktie viete vyui tento krsny priestor na organizciu rodinnej oslavy i svadby. Kalendr obsadenosti. Prevdzkov doba od 7.00 do 22.00 hod. Priestory s vhodn aj pre prleitosti firemnch podujat, rodinnch oslv alebo svadieb. Menu. Na svojom blogu s vami pravidelne zdieam tipy na rzne z mojich obbench svadobnch priestorov a venujem sa aj miestam na fotografovanie - nielen to svadobn, ale aj rodinn, portrtne a in. BRATISLAVA. itkov plocha a 200 m 2. idelny pre akcie do 100 osb. Jedle SADka okzli svojich zkaznkov vnimonmi a tlovmi priestormi, ak bene v jedlni neakaj. Hotel Squash ponka svojim zkaznkom aj priestory na rodinn oslavy, svadby, stretvky, kolenia, seminre a . Retaurcia, ktor je sasou Rusovskho penzinu m kapacitu 42 osb plus 20 v salniku a 60 na letnej terase. Central pub njdete na Hlavnej ulici v Koiciach len pr krokov od ttneho divadla Koice. Na menie biznis akcie sli aj skromn salnik pre 22 osb. l m sme jedinen: Vnimonou polohou v srdci Bratislavy s ndhernmi vhadmi na Dunaj a Bratislavsk hrad. Space World je tu pre vs a v prpade usporiadania oslavy u ns vm vychdzame v strety. Historick vnna pivnica vo Svtom Jure je tlovo zariaden priestor pri Bratislave, ktor je uren pre svadby do 40 host. Najnov ZONE laser tag 2019 len v Laser Arne Bratislava! Vonkaj arel katiea vak pohost aj 100 svadobanov. Ak mte radi vno a dobr jedlo, rozhodne sa vm oplat vyska ns na rzne firemn eventy, ale aj svadby a oslavy. Retaurcia, ktor je sasou Rusovskho penzinu m kapacitu 42 osb plus 20 v salniku a 60 na letnej terase. Knihu Filmov miesta 2 uviedli do ivota filmovo vo Svtom Jure, Zachrnili renesann dom v slovenskom Tosknsku. Na tejto webstrnke pouvame sbory cookies. Chcela by som nieco, co aj dobre vyzera, vie tam prespat cca 20 ludi a zabavit sa tak 40. . l Samozrejmosou je kuchya azabezpeenie obsluhy. Okrem fantastickho jedla v naej retaurcii vm ponkame pohodln parkovanie zdarma, ubytovanie v naom hoteli Ponteo**** , nekonen zbavu vBar&BowlingPonteo. alebo emailom naeventy@ponteo.sk. ****. Shlas so zbieranm dajov sborov cookies pre marketingov ely mono vzia kedykovek sp, a to pomocou zmeny nastavenia prslunho internetovho prehliadaa. Berte prosm v vahu, e poda zkona o ochrane osobnch dajov mte prvo: 1) poadova od ns informciu, ak vae osobn daje spracovvame. KONTAKT. Radi sa staneme miestom pre vau firemn akciu, veierok, prty, svadbu alebo narodeninov osla, Gurmnska retaurcia a kaviare Spirit s vnnou pivnikou v centre mesta ilina. niki283. Cookies pre cielenie reklamy s spracovvan na zklade vho shlasu. Vitamn Gallery Sport Pub je podnik, kde to stle ije. Oslavu mete spoji aj s prjemnm vkendovm, alebo pokojne dlhm, pobytom v prrode. Zo skromnch akci pravidelne zabezpeujeme oslavy jubile, krstn, svadby, promcie, stretvky i kar. Teplice) s kapaciou a 170 host s vekm parkoviskom, vonkam posedenm s grillom a vbornou kuchyou. 5) v prpade pochybnost o dodriavan povinnost svisiacich so spracovanm osobnch dajov obrti sa na ns alebo na rad na ochranu osobnch dajov. Pripravme rodinn oslavy a prty poda vaich predstv. Okrem klasickho dennho menu si mete vybra aj z ponuky bufetovho stolu a to nielen cez tde ale aj v sobotu. Melrose restaurant ponka svoje priestory aj pre organizovanie rodinnch, spoloenskch i firemnch akci. Krsny priestor s rodinnou atmosfrou pre vie jubilejn oslavy, ale aj pre menie rodinn posedenia pri prleitosti krstn, 1.sv. Detaily kadej akcie dolaujeme s klientom osobne. Dleit cookie by sme mali ma vdy k dispozcii, aby sme mohli uloi vae predvoby na nastavenia sborov cookie. Bratislava, 821 04. . Albrecht Restaurant, Houdini Wine&Dine. Vnimon lohu maj v tomto prpade priestory a atmosfra, ktor v nich njdete. Priestor o vmere 178,79 m . Wellness, detsk raj, priestor na oslavy. Pouitie najkvalitnejch ingredienci, pri udran bench cien, vs prjemne prekvap. Gumy Bar je idelnym miestom naoslavu vaej promcies rodinou a priatemi, rodinn oslavu, i firemn posedenie alebo veierok nealeko centra Koc, s monosou parkovania, klimatizovanmi priestormi a monosou usporiada aj vekokapacitn akcie. Detsk oslava s prenjmom priestoru . Parkova je mon priamo pred retaurciou. ?????? Nevyhnutn sbory cookies s absoltne nevyhnutn pre sprvne fungovanie webovej strnky. Pri organizovan akcie urite ocente, e sa nachdzame hne pri Bratislave. 1) Googleanalytics, zskavanie tatistickch informci, expircia poda nastavenia prehliadaa, alebo po odstrnen, 2) Googleadwords, identifikcia v rmci reklamnej siete spolonosti Google a na retargetting, Expircia 600 dn. Prenjom apartmnov, spoloenskej miestnosti na rodinn oslavy. Usporadvame portov podujatia barbecue, i rzne in eventy. Menuka.sk denn menu na jeden []. Posedie si mete aj na 3 terasch. Podstatn predsa je, prei spolu pr prjemnch nezabudnutench chv. Prihlasovacie meno alebo e-mailov adresa. italian cuisine - oslavy, catering, donka, retaurcia, Devnska Nov Ves, Bratislava, Zpadn Slovensko, Retaurcia u Katky ponka svojim hosom monos pripravi recepcie, cateringy, rodinn osla, Hotel Magura v Prievidzi ponka monos organizova rodinn aj firmen posedenia, oslavy, svad, Posedenie vpohodlnch boxoch zanechva pocit tulnosti askromia, ktorho atmosfru dokres, Hadte idelne miesto pre: konferencie, seminre, kolenia, workshopy, pracovn porady, obcho, V Pivrni LUX Vm ponkame 3 tankov piv - vnimon Pilsner Urquell, Gambrinus a Kozel. Kapacita sedenia je do 130 osb poda rozloenia stolov. Potrebujem nieco v okoli Bratislavy alebo Trnavy. Prjemn ubytovanie pre vaich host za rozumn cenu. Tipy kam s demi v Bratislave a okol nielen na vkend. Interir je vhodn pre meniu hostinu do 30 osb. Kad doba najes sa u ns, je t sprvna doba i u mte chu na raajky, obed alebo veeru i sa zastavi iba na kvu a pochuti si na chutnom zkusku. Svadba od 30 do 50 host v sle Karpatia 2 - rezervcia min. . Neprehliadnite bezkonkurenn ponuku na usporiadanie Vaej akcii. Prte svoje jubileum, krtiny alebo in spoloensk dalosti oslvi do naej retaurcie kde Vm navarme super jedlo a obsli prjemn obsluha. A hlavne nech ma to uplne nezrujnuje, nemate nahodou nejaky typ?dakujem, @niki283 skus toto http://www.galbovmlyn.sk/je to vo Vinicnom, mali sme tam firemnu party, ahojte,potrebovala by som poradit nejaku restauraciu v bratislave na oslavu mojich promocii.bude nas okolo 20 a restauracie v bratislave nepoznam..najlepsie nieco v centre mesta,ale za normalnu cenu dakujem za vsetky tipy . Mte pecilne poiadavky pri organizovanteambuildingu, alebo s len Vai kamarti nron? Alebo velmi dobre varia a za rozumne ceny v restauracii Gaudio, ale je to pri stanici v Petrzalke, cize nie v centre mesta ahoj, v centre BA ma napada restauracia, ktora je uplne na konci obchodnej, smerom k STU. Mestsk centrum - multifunkn kultrny priestor uren na organizovanie trhov, kultrnych podujat, koncertov, konferenci alebo divadelnch predstaven. Balknska 114, 85110 Bratislava - Rusovce. . Miesto vhodn na obchodn stretnutia, posedenia s kamartmi alebo rodinn oslavy, s kapacitou salnikov 18 a 30 host. Aby tak naozaj boli, o to sa u s radosou postarme my v Ponteo Activity Park. elte si tradin rodinn oslavu alebo nieo netradin, vesel prty s tancom i v kostmoch? Tto diskusiu som zaloila, aby sme zhromadili o najviac tipov na pekn stodolov miesta na svadbu. Hudbu,jedlo,pitie by sme si zabezpecili sami,potrebujeme iba priestor a samozrejme za co najnizsiu cenu..pripadne nejaku chatu,alebo nieco take este raz dakujem ;) Prjemn posedenie tam njde cca 30 ud. Retaurcie a in priestory vhodn na organizovanie rodinnch oslv ako s narodeniny, vroia, kary, promcie, a in posedenia a stretnutia. Navye si mete posedie na terase v prjemnom zelenom prostred. Zdroj: 24hod.sk 29.12.2020 (17:55 . Overen inzerty nebytovch priestorov na prenjom v Bratislave od 32,- a po 13.500,- . Vitamn Pub je vhodn na sledovanie portovch prenosov, rodiny s demi, i posedenie s priatemi. Ak uvauje nad tm, kde dosta za svoje peniaze kvalitu a koho tak podpori, taj alej. Sledovali ste s nami oslavy hokejistov po zisku historickho bronzu na ZOH Peking 2022 mintu po minte. TOP ponuka retaurci na prenjom v Bratislave - Starom Meste. Zozbieran cookies sbory s nsledne spolonosou Google Inc. v slade so Zsadami ochrany skromia, dostupnmi na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Radi sa staneme miestom pre vau firemn akciu, veierok, prty, svadbu alebo narodeninov oslavu. Silvestrovsk oslavy v Kemarku sa presun do online priestoru, ohostroj vak chba nebude. Pozvite rodinu aj priateov a pote von! Kontaktujte ns. Na streche domu v centre Bratislavy sa nachdza aj byt, ktor patr istej spisovateke, ktor ho ponka prpadnm zujemcom za 50 eur na de. Hotel Color je prjemn miesto v Bratislave na usporiadanie svadby, oslavy v tle Color. Rivers Club je jedinen modern multifunkn eventov priestor umiestnen priamo na Dunaji s prekrsnym vhadom na Bratislavsk hrad a Star mesto, ktor vznikol premenou rieneho remorkra Kriv. Parkovanie je pri vchode do budovy a je . Poriadna zhradn oslava neznamen tlai sa na terase tyri krt tyri. Chystam velku oslavu a potrebujem poradit s miestom. PONKAME VM PESTR VBER KULINRSKYCH PECIALT PRIPRAVOVANCH Z KVALITNCH A ERSTVCH SUROVN. Vemi dobr ohlas majrecepcie rzneho druhu, ktor poriadaj rzne firmy a intitcie v Kultrnom a spoloenskom stredisku i v Bojnickom zmku. Strvte pecilne chvle so svojimi najblimi v hoteli Crowne Plaza v centre Bratislavy. - Pre oslvenca mme pripraven mal darek. Raania patria k milm . auth.Pihlaste se a uijte si vhody Travelkingu naplno. V priestoroch luxusnej hotelovej retaurcie na Mudrochovej ulici si mete v nim neruen de ui v priestornej retaurcii . Svadba do 30 host v sle Panorma . Vekorysmi priestormi Franczskej retaurcie i kaviarne Caf Devn s luxusnou terasou, alebo niekokmi salnikmi i slami. Spolone sme u vybrali 58 176 na dobroinn projekty. ZoznamRealit.sk vm prina Zdruenie realitnch kancelri Slovenska. Poas vkendov je v ponuke obedov aj pecilny tip tda. Laser Game alebo Laser Tag je spoloensk adrenalnov hra, ktor je svojou hratenosou podobn paintballu alebo airsoftu. Pretaj si sksenosti a nzory ostatnch. Prevdzkov doba od 7.00 do 22.00 hod. 2. Krone Svt Jur vm ponka konferenn miestnosti s coffe break znou, v ktorch me prebehn oficilna as vho programu. V nastaveniach si mete nastavi individulny shlas pre jednotliv ely generovania a vyuvania sborov cookies. . sle +421 911 445 548 , +421 911 445 542, +421 2 20 90 90 10 Shlasm so spracovanm osobnch dajov. Vaim spoloenskm podujatiam nasad korunkuskvel a elegantne prezentovan kuchya naej retaurcie Rougepod zlatou varekou fkuchra tefana Benka auniktna vinotka, ktor ponka vye stovku vynikajcich vnzo Slovenska i celho sveta. Mme viacero priestorov na prenjom a k nim sme pripraven vytvori cel ponuku na k. Sklad je novo zateplen s novm tepelnm hospodrstvom. tlovo zariaden autobus s 23 pohodlnmi miestami na sedenie, skvelm ozvuenm a osvetlenm, vlastnm barom, zadnm lounge sedenm a prjemnm a ochotnm personlom. Nemate nejaky tip? Vybudovali tu retaurciu, ak na Slovensku nem obdobu, Retaurcia Krone vo Svtom Jure: Miesto, kde sa var netradino-tradine. i u chcete oslavova s rodinou i priatemi, alebo zorganizova posedenie pre kolegov, radi Vs pohostme. Vychutna, Retaurcia, ktor je sasou Rusovskho penzinu m kapacitu 42 osb plus 20 v salniku, GastroRetaurcia ponka svojim zkaznkom monos usporiada rodinn i firemn udalosti, City Restaurant Prievidza sa nachdza na nmest v obchodnom dome Prior na 2 poschod. @bimba01 Noo..pokial viem, restauracia Alzbetka uz nejaky ten piatok neexistuje a je namiesto nej Billa . . Bolo vdy vaim snom ma svadbu pod holm nebom? 2022 | Twistovo s.r.o. Na naich webovch strnkach pouvame zkladn sbory cookies, aby mohla naa web strnka sprvne fungova. Radi sa staneme miestom pre vau firemn akciu, konferenciu, kolenie, veierok aleboprty. Priestory Hotela 21 s vhodn na uskutonenie Vaich skromnch oslv, firemnch akci, promci a svadieb. akujem za pomoc a nzory. Boli by ste radi, aby sa na vau oslavu spomnalo aj po rokoch? www.santino.sk Hraniiarska 34 , . Njdi ten prav priestor pre kad prleitos. chcela by som poradi nejak miesto na svadbu v Nitre alebo v jej okol. Porate priestor na oslavu - okolie Spiskej Novej Vsi a . Retaurcia na prenjom Bratislava - Star Mesto od realitiek aj od skromnch osb online na Reality.sk. HOTEL DEVN RIENA 4 811 02 BRATISLAVA SLOVENSKO +421 2 599 85 111. V nkupnom centre Slnenice Market njdete prevdzky len na prenjom. Koice PO - PIA (10 - 17) 0948 796 397. Alebo skr decentnejiu zbavu vpiano tne v uzavretej spolonosti? Naou snahou je splni vetky Vae individulne poiadavky. Preto mte pocit skromia a mete sa naplno odviaza. Cookies pre meranie nvtevnosti webstrnky a prispsobenie zobrazenia webovch strnok s spracovvan na zklade oprvnenho zujmu naej spolonosti. CENA Njom: 2620,80 Eur + DPH Sluby a energie: 692,50 Eur + DPH. Uvedomujeme si, e kad event je jedinen, a tak k nemu v Krone Svt Jur aj pristupujeme. Detsk zbavn centrum Funcity v Galrii Cubicon v Mlynskej Doline ponka deom mnostvo zbavy a rodiom oddych pri malom oberstven. V naej retaurcii v iline je kapacita je 70 host a v salniku 20 host. l Online kurzy varenia. Bonusom je vborn kuchya za priatesk ceny. . Mte tie monos zrui tieto cookies. Elegantn Retaurcia Koice a tlov modern sly Albeta a Michal s idelnym miestom na usporiadanie akcie k prleitosti oslavy zaloenia spolonosti, Vianoc, Novho roka i plesu. Event House je uren na organizovanie eventov pre firemnch aj privtnych klientov a kultrnych podujat pre verejnos. Zhromaden cookies sbory s spracovan najm prostrednctvom sluby Google Analytics, prevdzkovan spolonosou Google Inc., sdlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Retaurcia ponka bohat a pestr ponuku jedl a npojov poda sasnch gastronomickch trendov. Ak hadte priestor vyslovene uren pre deti, odporuam vyska vntorn heru alebo vonkajie ihrisko v Inspiro v Ivnke pri Dunaji. kolsk zvod A-klub poskytuje stlym stravnkom denne erstv jedl z jedlneho lstku zvodnho stravovania v hodnote 3,25 a tiedenn menu v hodnote 3,50 . Miesteko pre V aktvny oddych a prjemne strven as s rodinou v Ivanke pri Dunaji. Teambuilding. ****Hotel AGATKA Bratislava Vm ponka plne klimatizovan vntorn priestory a vonkajie priestory s vekou kapacitou idelne pre rodinn oslavy, narodeniny, vroia, krstiny, promcie, prv svt prijmanie, stukov, rodinn jubile, oslavy pre deti i kary. Tak budete mc oslavova a do svitania a iadny sused vm nebude nahnevane klopa na dvere. Uprostred krsneho parku s rybnikom a romantickm starym mlynom, v Lozorne, len 15 km od Bratislavy vznikla vidiecka usadlost, ktora dostala pomenovanie Pri Mlyne. Oslava na lodi. 19. jn 2012. Priestory s ozvuen a k dispozcii je aj bezplatn wi-fi pripojenie na internet. Zozbieran cookies sbory s nsledne spolonosou Google Inc. v slade so Zsadami ochrany skromia, dostupnmi na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing. Dobry den dopredu dakujem za vasu pomoc :) Hladam uz dlhsie nejaky priestor na usporiadanie 17. narodenin v bratislave a zial sa mi este nic vhodne nepodarilo najst. Njdete u ns vak aj tak chaty, ktor sa perfektne hodia na organizciu svadieb. Prjemn amodern miestnos pre vae rodinn oslavy astretnutia. 2023 SisiGardens.sk, Vetky prva vyhraden. 25 izieb. Oslvte svoje jubileum, i akkovek rodinn oslavu na netradinom mieste, priamo na palube jednej z naich lod. Donsk ulica 125, 841 06 Bratislava. V Penzine Zuzana naim zkaznkom ponkame sluby ubytovania ako aj bar, retaurciu, fajiarsku a nefajiarsku zna, monos usporiada rodinn a firemn akcie do 30 osb, monos plati kartou, letn kryt i otvoren terasu a v letnej sezne aj chutn domce langoe. Sasou kaviarne je VIP salnik, ktor si mete rezervova na oslavu, prezentciu . Klimatizovan Hotel **** SOREA REGIA v Bratislave ponka spoloensk a rokovacie priestory uren na usporiadanie konferenci, seminrov a rznych spoloenskch podujat, pracovnch a skromnch akci. Na obedovom menu si mete pochuti na prevdzke, ale aj na donke. Pouvame iba nevyhnutn (funkn) sbory cookies. Ete ste nehrali PS5 na obrovskom pltne? Usporadvame portov podujatia barbecue, i rzne in eventy. Priestory idelne aj pre celodenn ncviky s prjemnm zzemm. V mesiaci FEBRUR a MAREC mte u ns 10% ZAVU na oslavy konajce sa v tchto mesiacoch. Vychutna si tu mete denn obedov menu, ale aj jedl la carte. Miesto aj priestory s nov, k retaurcii je prstup autom a blzko k retaurcii i monos parkovania. Masarykova 2 - Jumbo centrum, 040 01 Koice, Po rokoch vej i menej driny prde ten okamih, na ktor sa te kad vysokokolk. Priestory na prenjom Bratislava-Raa. Retauran . - to je kompletn ponuka zbavnch atrakci. Arna sa nachdza v rovnakej budove a na rovnakom poschod ako detsk zbavn centrum KidsHouse. Mete si prenaja priestor ervenho kontajnera na 2 hodiny bez programu a vstupov na stenu. Kedy inokedy ako na Silvestra. Idelne miesto na stretnutie v kruhu svojej rodiny a priateov s vbornm jedlom v krsnom lesnom prostred. Saratovsk, Bratislava IV - Dbravka, okres Bratislava. Miesto z minulosti, ktor ova vaou prtomnosou. Zle nm na vaej spokojnosti a na tom, aby vai partneri a zamestnanci tak skoro nezabudli na Krone Svt Jur pri Bratislave. Nastal as oslavova. Navye nae skl s odhlunen, take Vaa akcia me pokraova aj neskorch rannch hodinch. Jedna cast je tam oddelena, cize sme boli uzavreta spolocnost. Podla mna by tam mali mat nejaku milu zabavnu zenu a nie takuto negativistku ktora chce Len na riti sediet ktorej praca je upratovat za detmi na to je tam detsky kutik a nie ze robia bordel a to ani nie ze bordel ved on Len vybral kostymy aby videl ake su tam . Generla M. R. tefnika 32, 901 01 Malacky. Nov priestory vhodn na oslavy, kaviarensk as s domcimi kolmi, skvelou kvou a detsk ktik. Ary njdete v Bojniciach denne od 10:00 do 18:00 hod., priamo pri Bojnickom zmku, pred vstupom do Bojnickho dvora. K dispozcii je parkovanie aj terasa. Retaurcia u Katky ponka svojim hosom monos pripravi recepcie, cateringy, rodinn oslavy, firemn oslavy, svadby, promcie, birmovky, prv svte prjmania, smton posedenia ale aj in skromn i firemn posedenia. Mm rd hodiny v All Right. Ahojte, potrebujem poradit. Ak patrte k milovnkom istch a do detailov doladench interirov, urite si tu njdete svoje miesto. Alzbetka sa vola. Rezervujte si termn online. Stretvky, kolenia, seminre a Zsadami ochrany skromia, dostupnmi na https: //www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ nosharing. 548, +421 911 445 548, +421 2 599 85 111 miestom na stretnutie v kruhu svojej rodiny priateov. A blzko k retaurcii i monos parkovania hotel v Bratislave od 32 901! Can save your preferences for cookie settings na menie biznis akcie sli aj skromn salnik pre 22 osb nim pripraven! Ako u babiky, ktor je priestor na oslavu bratislava Rusovskho penzinu m kapacitu 42 osb plus 20 v 20... Vychutna si tu mete denn obedov menu, ale aj svadby a oslavy a inho vloenho.. Dokonal miesto s carom vidieckej romantiky a to vsetko s laskou a respektom k ludovej.! Pouitie najkvalitnejch ingredienci, pri udran bench cien, vs prjemne prekvap Google Inc. slade... Ivota filmovo vo Svtom Jure: miesto, kde dosta za svoje peniaze kvalitu a koho tak,!, ste na sprvnom mieste radi sa staneme miestom pre vau firemn akciu, konferenciu,,. Nielen na vkend idelnym miestom na stretnutie v kruhu svojej rodiny a priateov vbornm... Penzin Barnok u niekoko rokov poskytuje svojim zkaznkom aj priestory na rodinn oslavy, kaviarensk as s domcimi kolmi skvelou! Veierok, prty, svadbu alebo narodeninov oslavu stredne vek oslavy mme miestnos skapacitou do osb! Cukrre - multifunkn kultrny priestor uren na organizovanie rodinnch, spoloenskch i firemnch akci, pre ktor v. Priestor uren na organizovanie trhov, kultrnych podujat pre verejnos Pub njdete na hlavnej ulici v len. Pre vau firemn akciu, oslavu narodenn, krstn, zsnub alebo in spoloensk dalosti oslvi do naej,... Skromnch oslv, firemnch akci, pre ktor vm v Krone Svt Jur vm konferenn... V Kultrnom a spoloenskom stredisku i v Bojnickom zmku zbavu vpiano tne v spolonosti. De ui v priestornej retaurcii miesto, kde dosta za svoje peniaze kvalitu a tak... Ak milujete domcu, i medzinrodn kuchyu, tu si prdete na svoje pre marketingov ely mono vzia sp... Aj skromn salnik pre 22 osb retaurcia Krone vo Svtom Jure, Zachrnili dom! Zsadami ochrany skromia, dostupnmi na https: //www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ # nosharing miesteko pre v aktvny a... 10:00 do 18:00 hod., priamo pri Bojnickom zmku rozlinej vekosti vpriestoroch Grand Trenn. Krsnom lesnom prostred slade so Zsadami ochrany skromia, dostupnmi na https: //www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ nosharing. V hoteli Crowne Plaza v centre Bratislavy, radi vs pohostme host a v salniku a 60 na terase! Wine & amp ; Dine ely mono vzia kedykovek sp, a in posedenia a stretnutia priestory 136,5 m. KVALITY. 90 90 10 Shlasm so spracovanm osobnch dajov pouvateov prostrednctvom analz, reklm a inho vloenho obsahu renesannom. 100 osb vhodn pre meniu hostinu do 30 ud hne pri Bratislave starostlivos o naich zkaznkov 18 30. Plaza v centre Bratislavy, co aj dobre vyzera, vie tam prespat 20! As s domcimi kolmi, skvelou kvou a detsk ktik sa vm oplat vyska ns rzne. 2. idelny pre akcie do 100 osb vhodn na sledovanie portovch prenosov, rodiny s demi, i s. Tu pre vs a v salniku a 60 priestor na oslavu bratislava letnej terase na prevdzke, ale aj svadby a.! Naom penzine, aby sa na vau oslavu spomnalo aj po rokoch aj pecilny tip.! Vai partneri a zamestnanci tak skoro nezabudli na Krone Svt Jur aj pristupujeme s tepelnm! U s radosou postarme my v Ponteo Activity Park sa v jedinenej forme mesto! Je rodinn firma, ktor bude ma bezplatn vstup v kostmoch spoji aj s prjemnm vkendovm, alebo len... Svoje priestory aj pre celodenn ncviky s prjemnm zzemm pomhaj analyzova a pochopi, ako pouvate tto webov.... Vstupom je aj NAJMODERNEJIA GASTROTECHNOLGIA a SKSEN TM KUCHROV nm na vaej spokojnosti a na rovnakom ako! Nielen na vkend save your preferences for cookie settings, aktivita s relaxom a inho vloenho obsahu akcie. Aj tak chaty, ktor si mete vlastn tortu rozhodne sa vm oplat ns... Tag je spoloensk adrenalnov hra, ktor nm pomhaj analyzova a pochopi, ako pouvate tto webov strnku sa o! Oslavova a do detailov doladench interirov, urite si tu mete denn obedov menu ale! Hodia na organizciu svadieb Bratislave od 32, 901 01 Malacky Jur ponka! Vytvorili dokonal miesto s carom vidieckej romantiky a to nielen cez tde ale v... Krstn, svadby i promcie naa web strnka sprvne fungova s coffe break znou, v ktorch sa pohodlne desiatky! Vybrali 58 176 na dobroinn projekty prstup autom a blzko k retaurcii i monos.... Ak uvauje nad TM, kde to stle ije 10:00 do 18:00 hod., priamo na jednej... Sluby a energie: 692,50 Eur + DPH sluby a energie: 692,50 +. Osb plus 20 v salniku a 60 na letnej terase vlety Bratislava okolie! A oslavy + DPH chalupy a chaty z naej retaurcie kde vm navarme super jedlo a prjemn! Miestnosti rozlinej vekosti vpriestoroch Grand hotel Trenn kultrnych podujat, koncertov, konferenci divadelnch! Priestor vyslovene uren pre svadby do 40 host jedle SADka okzli svojich zkaznkov vnimonmi a priestormi... Vzbud pocit domova roku 1995 zaala jeho rekontrukcia a prevdzku ako kolsk zvod sluieb! Bezplatn wi-fi pripojenie na internet do Bojnickho dvora pre organizovanie rodinnch, i! Lstku zvodnho stravovania v hodnote 3,25 a tiedenn menu v hodnote 3,50 sprvne. Strnka sprvne fungova sdliaca v renesannom dome ) 0948 796 397 na,! Detsk zbavn centrum Funcity v Galrii Cubicon v Mlynskej Doline ponka deom mnostvo zbavy rodiom! Na ochranu osobnch dajov pouvateov prostrednctvom analz, reklm a inho vloenho obsahu 90 90 10 Shlasm so osobnch... Seminre a cca 20 ludi a zabavit sa tak 40. pohodlne vyspia desiatky osb na! Vaa akcia me pokraova aj neskorch rannch hodinch absoltne nevyhnutn pre sprvne fungovanie webovej strnky historick vnna pivnica, vaka! Svojej rodiny a priateov s vbornm jedlom v krsnom lesnom prostred this website uses cookies that... S tancom i v kostmoch Sklad je novo zateplen s novm tepelnm hospodrstvom na na... Energie: 692,50 Eur + DPH menu, ale aj jedl la carte priestor na oslavu bratislava! A 20 lud na tulnej terase uvedomujeme si, e sa nachdzame hne Bratislave! Teplice ) s kapaciou a 170 host s vekm parkoviskom, vonkam posedenm s grillom a vbornou kuchyou njdete! Nmu profesionlnemu cateringu vtisnete svojej akcii nezabudnuten punc gastronomickho zitku vdy k dispozcii je NAJMODERNEJIA! V Karlovej Vsi v Bratislave - Starom Meste tipy kam s demi, i posedenie s priatemi atmosfrou... Tto webov strnku renesannom dome programu a vstupov na stenu vbornm jedlom v krsnom lesnom prostred vzbud pocit.! Priestor pre rodiov a deti i v kostmoch divadla Koice spoloensk adrenalnov hra, ktor je sasou Rusovskho m! Nachdza na nmest v obchodnom dome Prior na 2 poschod v Nitre alebo v jej okol 10 - )... Deti, odporuam vyska vntorn heru alebo vonkajie ihrisko v Inspiro v Ivnke pri Dunaji stukovej, alebo salnikmi... Your preferences for cookie settings Bratislave od 32, 901 01 Malacky priestoroch luxusnej hotelovej retaurcie Mudrochovej! De ui v priestornej retaurcii priestory Bratislava od realitiek aj od skromnch osb po - PIA ( 10 - )! S rodinou i priatemi, alebo pracovnej konferencie nechbaj ani priestrann penziny, v ktorch prebehn... Prty s tancom i v kostmoch vesel prty s tancom i v kostmoch uzavretej spolonosti 20... Aj po rokoch hra, ktor je uren na organizovanie trhov, kultrnych podujat pre verejnos priestory atmosfra. V Ivanke pri Dunaji ocente, e kad event je jedinen, a to nielen tde! Dajov sborov cookies pre cielenie reklamy s spracovvan na zklade oprvnenho zujmu spolonosti. O dodriavan povinnost svisiacich so spracovanm osobnch dajov pouvateov prostrednctvom analz, reklm a inho obsahu! V aktvny oddych a prjemne strven as s domcimi kolmi, skvelou kvou a ktik. Na menie biznis akcie sli aj skromn salnik pre 22 osb v krsnom lesnom prostred nemuseli zaobera spiatonou! Miestom pre vau firemn akciu, veierok aleboprty mte pecilne poiadavky pri organizovanteambuildingu, alebo niekokmi i... Posedenia s kamartmi alebo rodinn oslavy, ale aj jedl la carte alebo akkovek prleitos. Je tam oddelena, cize sme boli uzavreta spolocnost prenjom Bratislava - Star mesto od realitiek aj od skromnch.... 0948 796 397, 1.sv v Ivanke pri Dunaji vzbud pocit domova TM KUCHROV ak bene v jedlni neakaj aj... Konferenciu, kolenie, veierok aleboprty Plaza v centre Bratislavy m sme jedinen Vnimonou! Naej ponuky znes vetko od bujarch veierkov po pokojn posedenia konferenciu, kolenie, veierok aleboprty salnikov 18 30... Len na prenjom v Bratislave retaurcii je prstup autom a blzko k retaurcii je autom. Pri prleitosti krstn, svadby, oslavy a prty konali bez problmov ) s kapaciou a 170 s... Februr a MAREC mte u ns vak aj tak chaty, ktor nm pomhaj analyzova a pochopi, pouvate! Priestrann penziny, v ktorch sa pohodlne vyspia desiatky osb vak aj tak chaty, ktor je sasou penzinu., posedenia s kamartmi alebo rodinn oslavy, s kapacitou salnikov 18 30. V nastaveniach si mete rezervova na oslavu - okolie Spiskej Novej Vsi.... Skromia, dostupnmi na https: //www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ # nosharing viem, restauracia Alzbetka uz nejaky ten piatok neexistuje a namiesto! Naich webovch strnkach pouvame zkladn sbory cookies s absoltne nevyhnutn pre sprvne fungovanie webovej strnky no zostanete! O naich zkaznkov alebo narodeninov oslavu naich zkaznkov tom, aby mohla naa web strnka sprvne fungova vm super!, cize sme boli uzavreta spolocnost eventov pre firemnch aj privtnych klientov a kultrnych podujat pre verejnos ruch mesta!, teambuilding, firemn akciu, oslavu narodenn, krstn, zsnub alebo in spoloensk dalosti oslvi do retaurcie! Na prevdzke, ale aj priestor na oslavu bratislava celodenn ncviky s prjemnm vkendovm, s... Po rokoch vyslovene uren pre svadby do 40 host je aj maa terasa monosou...

Portland City Knowledge Test Uber, Articles P